Η φυσιολογική διάρκεια περιόδου του ανθρώπινου κιρκαδικού ρολογιού in vivo είναι ευθέως ανάλογη με την περίοδο στους ανθρώπινους ινοβλάστες

Η φυσιολογική διάρκεια περιόδου του ανθρώπινου κιρκαδικού ρολογιού in vivo είναι ευθέως ανάλογη με την περίοδο στους ανθρώπινους ινοβλάστες