Η ρύθμιση του νευρωνικού παράγοντα επιβίωσης MEF2D από την Chaperone-Mediated Autophagy

Η ρύθμιση του νευρωνικού παράγοντα επιβίωσης MEF2D από την Chaperone-Mediated Autophagy