Μονοκυτταρική ανατομή της μεταγραφικής ανομοιογένειας στους ανθρώπινους όγκους του παχέος εντέρου

Μονοκυτταρική ανατομή της μεταγραφικής ανομοιογένειας στους ανθρώπινους όγκους του παχέος εντέρου