Η α5 υπομονάδα του νικοτινικού υποδοχέα σηματοδότησης στην ηνία, ελέγχει την πρόσληψη της νικοτίνης

Η α5 υπομονάδα του νικοτινικού υποδοχέα σηματοδότησης στην ηνία, ελέγχει την πρόσληψη της νικοτίνης