Τα κύτταρα Langerhans διευκολύνουν την βλάβη του DNA στο πλακώδες επιθήλιο με συνέπεια το καρκίνωμα

Τα κύτταρα Langerhans διευκολύνουν την βλάβη του DNA στο πλακώδες επιθήλιο με συνέπεια το καρκίνωμα