Η γενετική βάση της οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας που οφείλεται σε πρόδρομα Τ λεμφοκύτταρα

Η γενετική βάση της οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας που οφείλεται σε πρόδρομα Τ λεμφοκύτταρα