Η καταστολή της πρωτεΐνης FOXM1 καθιστά τα ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα ευπαθή στον κυτταρικό θάνατο, ο οποίος επιφέρεται από την καταστροφή του DNA

Η καταστολή της πρωτεΐνης FOXM1 καθιστά τα ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα ευπαθή στον κυτταρικό θάνατο, ο οποίος επιφέρεται από την καταστροφή του DNA