Η Cdk5 απαιτείται για τη λειτουργία της μνήμης και την πλαστικότητα του ιπποκάμπου μέσω του σηματοδοτικού μονοπατιού του cAMP

Η Cdk5 απαιτείται για τη λειτουργία της μνήμης και την πλαστικότητα του ιπποκάμπου μέσω του σηματοδοτικού μονοπατιού του  cAMP