Το Τ-αντιγόνο του JCV ρυθμίζει μεταβολικές οδούς της γλυκόζης σε καρκινικά κύτταρα εγκεφάλου

Το Τ-αντιγόνο του JCV ρυθμίζει μεταβολικές οδούς της γλυκόζης σε καρκινικά κύτταρα εγκεφάλου