Το ΡΙΝΚ1 επιλεκτικά σταθεροποιεί τα εξασθενημένα μιτοχόνδρια για να ενεργοποιήσει την Παρκίνη(Parkin)

Το ΡΙΝΚ1 επιλεκτικά σταθεροποιεί τα εξασθενημένα μιτοχόνδρια για να ενεργοποιήσει την Παρκίνη(Parkin)