Αυξορρύθμιση του microRNA-34a κατά τη διάρκεια των επιληπτικών κρίσεων που προκαλούν το θάνατο των νευρώνων

Αυξορρύθμιση του microRNA-34a κατά τη διάρκεια των επιληπτικών κρίσεων που προκαλούν το θάνατο των νευρώνων