Ενεργοποίηση και εντόπιση των Ras-like GTPases

Ενεργοποίηση και εντόπιση των Ras-like GTPases