Ο ρόλος της Caveolin-1 στη σύνδεση με τη Desmoglein-2 και τη δυναμική των δεσμοσωμάτων

Ο ρόλος της Caveolin-1 στη σύνδεση με τη Desmoglein-2 και τη δυναμική των δεσμοσωμάτων