Ανακοινώσεις

Βαθμολογία εξέτασης ΔΟΛ Σεπτεμβρίου 2020

 
Φωτογραφία Αλέξανδρος Νίντος
Βαθμολογία εξέτασης ΔΟΛ Σεπτεμβρίου 2020
από Αλέξανδρος Νίντος - Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2020, 4:46 μμ
 

Επισυνάπτεται η βαθμολογία της εξέτασης του μαθήματος 'Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός' περιόδου Σεπτεμβρίου 2020.


Ο διδάσκων,

Αλέξανδρος Νίντος