Εκπαιδευτικά Προγράμματα με χρήση Η/Υ ΙΙ

Ενότητα 1: Εισαγωγή
Ενότητα 2-12:  (2 ωρες) Προηγμένη χρήση ΤΠΕ στην τάξη, social internet- θεωρητικές εφαρμογές.
Ενότητα 2-12:  (1 ωρα) Εφαρμογές ΤΠΕ στην τάξη- εργαστήρια.
Ενότητα 13 : Αναλυτική περιγραφή για τη σύνταξη και παρουσίαση εργασίας.
Ενότητα 14: Παρουσίαση, και αξιολόγηση εργασιών.


Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2020, 10:49 μμ