Βιβλίο Μαθητή

Το αρχείο περιέχει δραστηριότητες σχετικά με το Γεφύρι της Άρτας:

  • πριν την εφαρμογή στο πεδίο
  • στο πεδίο
  • μετά την εφαρμογή στο πεδίο

3.5MB Έγγραφο PDF

Πατήστε στο σύνδεσμο Γεφύρι_Άρτας_Μαθητής.pdf για να δείτε το αρχείο.