Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο

Κεφάλαιο του βιβλίου:

Μικρόπουλος, Τ. Α. (2006). Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

Πατήστε στο σύνδεσμο 7. YpologistisGnwstikoErgalio.pdf για να δείτε το αρχείο.